kial.png

OM OSS

Copy%20of%20Pro%20Vent%20Logo_edited.png

Pro-Vent A/S er en blikkenslagerbedrift som startet sin virksomhet 2002.

Vi holder til på Espehaugen 51, like sør for Bergen.


Våre lokaliteter er moderne og tidsmessig innredet og rommer verkstedsdrift, egenproduksjon og administrasjon.

 

Som leverandør av utstyr til våre samarbeidspartnere, er lokalitetene også godt egnet.


Pro-Vent har beholdt sitt opprinnelige arbeidsfelt fra 2002.

I tillegg har vi utviklet og utvidet vår virksomhet til å bli en mer komplett leverandør innenfor ventilasjonsfaget og det som medfølger.


Dette gjør at vi kan tilby våre kunder en større helhet av tjenester og leveranser, og derav bedriftens hovedregel: «Kvalitet i alle ledd»

Pro-Vent AS har i dag en arbeidsstab med 25 ansatte, inkludert ledelse og administrasjon:

  • Fagarbeidere som jobber innen bygg og anlegg – levering og montering av ventilasjonsanlegg.

  • Eget team er opparbeidet for produksjon og montasjelag innenfor fagområdet skip og offshore.

  • Egen avdeling for innregulering, trykkprøving, støvmåling og service

  • Nyopprettet underavdeling i Førde.

Pro–Vent A/S sitt kvalitetssikringssystem er utarbeidet i samhandling med alle firmaets ansatte.

Dette er viktig for bedriften da vi ønsker å inkludere alle våre medarbeidere og for å få en bred innfallsvinkel for å bygge best mulige systemer.

Pro-Vent AS jobber mot å få til verdiskapning og konkurransekraft, ved å ha gode løsninger for miljø og klima.


Kvalitet i alle ledd er et sentralt og viktig begrep i Pro-Vent A/S sin hverdag, og en hovedregel i bedriften. Dette mottoet er sentralt og blir lagt stor vekt på i forbindelse med bedriftens arbeid inn mot kvalitetssikringsplan.
 

I dette begrepet ligger det at vi som bedrift jobber kontinuerlig med å sikre hverdagen og skape trygghet for alle våre ansatte.


Samtidig ønsker vi å gi våre kunder visshet om at Pro-Vent AS sin oppgave er å levere resultater og ivareta alle våre kunder og
samarbeidspartnere på en tilfredsstillende måte.


Vi mener dette danner grunnlag for gjensidig trygghet og tillit, som igjen er viktig for utvikling, nytenkning og fremdrift i markedet.

Pro-Vent AS har en målsetting om at i tillegg til å ivareta tradisjonene i blikkenslagerfaget, så skal bedriften hele tiden være i utvikling, danne grunnlag for nytenkning og nyskapning, samt ha en pragmatisk tilnærming til de utfordringer vi møter.


Det er imidlertid viktig å understreke at dette skjer i samforståelse med de strategilinjer som er satt av Pro-Vent A/S sitt styre.