USTYR, VERKTØY OG BILPARK

  • Vi er alltid påpasselig med å ha riktig og moderne verktøy og utstyr.

  • Vi har i dag 14 biler som benyttes til våre formål. De har ulik størrelse og funksjon, og det gjør at vi har en allsidig mulighet til å utføre et oppdrag tilpasset behovet.

  • Lifter, heiseapparater og tilhengere.

  • Verktstedmaskiner.

  • Teknisk utstyr

  • Trykkmåling

  • Rensemaskin

  • Innreguleringsutstyr

  • Støvmålingsapparat

PARADIS ALLEEN.jpg